Student Projects Poster Exhibition

YER'2010 Öğrenci Projeleri Sergisinde Yeralan ve sunulan Projeler (A0 Posterler) 8 Haziran 2010 

0_09234

Kuyu Testleri analizinde farklı dekonvolüsyon yöntemlerinin araştırılması
(Mehmet Ali Torçuk - Petrol&DGaz)
Olasılıklı petrol ve doğal gaz hacimsel rezerv hesapları ve saha rezervlerinin olasılıklı eklenmesi 
(Caner Karacaer - Petrol&DGaz)
Sondaj hidroliğinin HAD ile çözümü
(Yasin Demiralp - Petrol&DGaz) 
Mikroçimentonun dayanım ve geçirgenlik özellikleri ve ek katkılarla geliştirilmesi
(Meral Enül, Özge Kılıç -Petrol&DGaz)
RUBIS simülatörü ile doğal gazın depolanmasına yönelik uygulamalar
(Çağlar Kömürcü - Petrol&DGaz)
Ortalama reservuar basınç hesabı yöntemleri
(Celil İmren - Petrol&DGaz)
Amasra B bölgesi kömür damarlarının mekanize kazısında kullanılacak kesici yükleyicilerin seçim ve tasarımları için yapılan ön kesilebilirlik çalışmaları
(İdil Temizyürek - Maden Müh.)
Koç Hafriyat ve Madencilik Ltd. Şti. Ömerli Kırmataş Ocağı İşletmesi Delme-Patlatma İşlerinin Etüdü 
(Eda Çıdamal - Maden Müh.) 
Çayeli Bakır İşletmeleri Yeraltı Galerilerinde Püskürtme Beton ve Çelik Hasırdan Yapılan Beton Kuşak Uygulamalarının Etüdü
(Ali Erol – Maden Müh.)
Mikro Deval ve Los Angeles cihazlarının aşındırıcılığının karşılaştırılması
(Yiğit Yavuz – Maden Müh.)
Çayeli Bakır İşletmeleri Yer altı Galerilerinde Püskürtme Beton Uygulamaları ve Verimlilik Analizi
(Emin Yalçın – Maden Müh.)
Eti Bakır A.Ş / Küre (Cengiz Holding) Maraş (775) Hazırlık Galerilerinde Tahkimat Sistemlerinin İncelenmesi 
(Kadir Yüre – Maden Müh.) 
III .Kısım Ayazağa-Çayırbaşı Tünel Projesinin Tanıtımı Ve Kullanılan Tünel Açma Makinesinin (TBM) Performansının İncelenmesi
(Hasan Aslan – Maden Müh.)
Avrupa Yakası 3. Kısım Atıksu Tünel İnşaatı Kapsamında Ayazağa–Çayırbaşı Tüneli’nde Kullanılan TBM’in Kazı Parametreleri 
(Tuğçe Acar – Maden Müh.)
Gülbahçe Körfezi (Karaburun Yarımadası) Jeotermal Potansiyelinin Tek Kanallı Sismik Yansıma Verileri ile İncelenmesi.
(Selin Temel – Jeofizik Müh.) 
Türkiye'de Günümüze Kadar Yapılan Tüm Paleomanyetik Çalışmalara Ait Kutup Pozisyonlarının Hesaplanması. 
(Ezgi Emir – Jeofizik Müh.) 
Belirli Geometrik Şekle Sahip Kütlelerin Çekim Etkilerinin Modellenmesi.
Modeling gravitational effects of specific geometric shapes.  
(Erkan D. Özsoy – Jeofizik) 
Marmara  Denizinde  Yer Alan  Depremin  (19 Aralık  2006; M 4.8), ISOLA Yazılım Paketi ile Ters Çözümü.
(İlteriş Özden – Jeofizik Müh.)
Marmara Denizi Tekirdag Havzası'nda Toplanan Çok Kanallı Sismik Yansıma ve Chirp Profillerinin İşlenmesi ve Yorumlanması.
(Gülce G. Dinç – Jeofizik Müh.) 
Marmara Denizi Çınarcık Havzası'nda Toplanan Çok Kanallı Sismik Yansıma ve Chirp Profillerinin İşlenmesi ve Yorumlanması.
(Gamze Ayar – Jeofizik Müh.) 
Periyodik Tabakalı Ortamda Ölçeğe Bağlı Sismik Hız.
(Utku Harmankaya – Jeofizik Müh.)
Balıkesir, Balya– Bengiler Sahası Kömürlerinin Teknolojik Etüdü
(Hasan Gökhan Sağlam – Cevher Hazırlama Müh.)
Krom Şlamlarının Falcon Ayırıcısı ile Zenginleştirilmesi
(Muzaffer Şirin – Cevher Hazırlama Müh.)
Cam Kumunun Yüzey Aktif  Maddeler Kullanarak Susuzlaştırılması
(Gülay Taşkıran – Cevher Hazırlama Müh.)
Avcıkoru ve güneyi’nin (Ömerli doğusu) jeolojisi                      
(Seyed Ata Barghi Keyvan – Jeoloji Müh.)   
 Saman dağı ve Koyunoğlu köyü (Hatay-Samandağ) civarının jeolojisi
(Aras Tüysüz – Jeoloji Müh.)  
Değirmencik – Soğucak arasının (Ferizli- Adapazarı) jeolojisi
(Sema Acar – Jeoloji Müh.)    
 Paşayiğit –Küçük Doğanca arası Hisarlıdağ volkaniklerinin incelenmesi
(Meral Erdoğan – Jeoloji Müh.)                                  
İstanbul Haramidere havzası hidrojeolojik incelenmesi
(Başak Ülker – Jeoloji Müh.)