Bilgisayar Laboratuvarları

Bilgisayar LaboratuvarlarıBilgisayar Laboratuvarları1

Bilgisayar Dersliği (B207)

Bilişim Enstitüsü dersleri; “Introduction to Computing and Inf. System (BIL101E)”, Intr. To Sci&Eng Comp. (BIL104E, BIL108E) dersleri ile bilgisayar uygulamaları gerektiren  Jeologlar için Autocad, Jeolojide Bilgisayar Uygulamaları, Data Processing dersleri ve bazı Yüksek Lisans dersleri bu derslikte yapılmaktadır.

 

Bilgisayar Laboratuvarı (B315)

Geçmişte lokal bir ağ olarak yapılandırılan laboratuvarlar, 1999-2000 öğretim yılı başında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nca İ.T.Ü. genelinde, Bilgi İşlem Merkezi tarafından yönetilen bir öğrenci laboratuvarı zincirine dahil edilmişlerdir. Bu projenin kapsamı http://www.bidb.itu.edu.tr adresindeki menüden Hizmetler ve Laboratuvar Hizmetleri başlığı altında tanıtılmıştır.

Laboratuvarda bulunan yazıcı da bir “server”a bağlı olarak çalışmaktadır. Printer işlemleri geçmişte BİM tarafından organize edilmekte iken 2006 yılından sonra her fakülte kendi içinde bir düzenleme yapmış durumdadır. Bununla ilgili olarak bilgilendirme laboratuvarda yapılmaktadır.

Kullanıcılar İTÜ öğrencisi olduklarında, kendilerine bir “kullanıcı adı” ve “parola” verilmektedir . Sisteme girişlerinde sorun yaşayan kullanıcılar laboratuvar sorumlularına başvurmalıdırlar.

Maden Fakültesi Akademik ve İdari personelinin İTÜ şifrelerinin yenilenmesi işlemi de bu laboratuvarda yapılabilmektedir.

Maden Fakültesinde Kullanılan Yazılımlar

Geoteknik Yazılım Pakedi GEO5
Farklı tipte geoteknik problemlerin çözümü için geliştirilmiştir.  GEO5 pakedi, yaygın geoteknik mühendislik çözümlerinin yanında (şev stabilite, temeller, istinad duvarları),  tüneller, tünel inşaatlarından dolayı oluşan yapısal hasarlar, kaya şevlerin duraylılık analizi gibi karmaşık uygulamaları da içermektedir. http://www.finesoftware.eu/

Bilgi İşlem Laboratuvarı İletişim: Yük. Müh. Meliha Yazıcı 
Tel: 0212- 285 63 28


Bilgisayar Laboratuvarları2Bilgisayar Laboratuvarları3
Bilgisayar Laboratuvarları4Bilgisayar Laboratuvarları5
Bilgisayar Laboratuvarları6Bilgisayar Laboratuvarları7