Bektaş Uz

bektasuz

Prof. Dr. Bektaş Uz 1942 yılında Isparta’nın Senirkent ilçesinde doğmuştur. İstanbul Pertevniyal Lisesinden mezun olduktan sonra İTÜ giriş sınavlarını kazanarak İTÜ Maden Fakültesinde üniversite hayatına başlamış ve o dönemdeki düzene göre daha sonra Fakültenin Jeoloji Mühendisliği Bölümünü seçerek mezun olmuştur. Mezuniyetten sonra MEB Bursu ile Fransa Nancy Üniversitesinde Yüksek Lisans ve Doktora (Fransa Devlet Doktorası) çalışmalarını tamamlamış ve ülkesine dönmüştür. Doktora tez konusu Simav-Sındırgı (Kütahya-Balıkesir) Bölgesi’nin jeolojisi ve petrografisi ile ilişkilidir. Bektaş Uz Elektrik İşleri Etüt Genel Müdürlüğünde kısa dönem çalıştıktan sonra İTÜ Maden Fakültesi Mineraloji Maden Yatakları Kürsüsünde Dr. Asistan olarak göreve başlamış, daha sonra Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalında 1985 yılında Doçent ve 1991 yılında profesör kadrosuna atanmıştır. Üç dönem Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı başkanlığı yapmış olup birçok projede yürütücülüklerde bulunmuştur. Çok sayıda lisans ve yüksek lisan tezi yönetmiş ve yedi adet Doktora tezi yürütücülüğü gerçekleştirmiştir. Mineraloji ve Petrografi Prensipleri başlıklı iki adet ders kitabı, çok sayıda ulusal ve uluslararası yayınları olan Prof. Dr. Bektaş Uz 2009 yılında emekli olmuş, ancak bilimsel çalışmalarına devam etmiş ve 2018 yılında aramızdan ayrılmıştır.