Galip Sağıroğlu
Galip Sağıroğlu

1917 yılında İstanbul’da doğdu. 1940-1943 yılları arasında Cenevre Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora eğitimi aldı. Maden yatakları ve jeokimya dalında araştırmalar yapan hocamız Tübitak Bilim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Etibank ve Maden Tetkik ve Araştırma (MTA) Enstitüsü hizmet ödülleri aldı.