Kazım Ergin
Kazım Ergin

Kazım ERGİN

Türkiye'de ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde modern jeofiziğin kurucusu olarak tanıdığımız hocamız 1915 Gaziantep doğumludur. 1937 yılından itibaren Almanya'da öğrenimi sürdürürken başlayan 2. Dünya harbi nedeniyle öğrenimini tamamlaması için 1939'da Amerika Birleşik Devletlerine gönderilmiştir. Massachusetts Institute of Technology'de başladığı jeoloji öğrenimini 1942 yılında tamamladıktan sonra aynı üniversitede sismoloji bilim dalında doktora öğrenimine başlamıştır. Henüz bir doktora öğrencisiyken Maden Tetkik Araştırma (MTA) Enstitüsü tarafından Türkiye'ye çağırılmış ve 1944-1949 yılları arasında maden ve petrol aramalarına yönelik çalışmalarda aktif rol üstlenmiştir. Kaliforniya’da Institute of Techology'deki doktora (PhD) çalışmasını 1950 yılında tamamlamıştır. Yurda dönüşünde MTA Jeofizik Servisi Şefliğine atanmış, 1953 yılında MTA Jeoloji Şefliğine getirilmiş ve 1956 sonuna kadar devam eden bu görevi sırasında, o tarihlerde üniversitelerimizde görevli öğretim üyeleri ve yurt dışından getirilen jeologların başkanlığında 25 ekip kurarak 1/100.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları'nın oluşturulması çalışmalarını başlatmış ve yönetmiştir.

Maden Yüksek Mühendisliği öğrenimi görmekte olan öğrencilerin modern arama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla, öğrenim programlarına konulan "Tatbiki Jeofizik" dersini okutmak ve bu konu ile ilgili akademik altyapıyı oluşturmak amacıyla 1956 yılında İTÜ Maden Fakültesi'ne "Profesör" olarak atanmıştır. 1965’de Maden Fakültesi Dekanlığı ve 1969'da İTÜ Rektörlüğü görevlerinde bulunan Prof. Dr. Kazım Ergin 31 Mart 1982' de emekli olmuştur. Hocamız Prof. Dr. Kazım ERGİN'in esas ilgi alanı sismoloji olup, bu konuda uluslararası dergilerde yayınlanmış temel makale niteliğine sahip yayınları vardır. Sismoloji ile ilgili iki kitabın da tercümesini yapmıştır. İlk baskısı 1961 yılında yapılan "Tatbiki Jeofizik" adlı ders kitabı, çeşitli güncelleştirmelerle son kez 1982 yılında beşinci kez yayınlanmıştır. Emekli olduktan sonra, bölümümüzce sürdürülen lisans üstü öğretimine katkıda bulunan hocamız, sismoloji dalında yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapan öğrenciler için "Advanced Seismology (Rays and Waves)" adlı son kitabını 1995 yılında yayınlamıştır. 

Prof. Dr. Kazım ERGİN'in üniversitemizde görev aldığı yıllarda, çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlarda yürüttüğü görevler şunlardır:

 

1965-1971: UNESCO'ya bağlı toplam sekiz ülkeli "Dünya Depremsellik ve Sismotektonik Komisyonu" ve bu komisyonun 1965, 1968 ve 1971 toplantılarının raportörlüğü,

 

1964: TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu Yürütme Komitesi üyeliği,

 

1964: TÜBİTAK Genel Sekreterliği,

 

1970: TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyeliği,

 

1975-1979: TÜBİTAK Bilim kurulu üyeliği,

 

1975-1979: NATO Bilim Komitesi üyeliği,

 

1977-1979: Avrupa Bilim Vakfı İcra Komitesi üyeliği,

 

1956-1960: Etibank'ta müşavirlik ve Murgul-Lepiskur Dere'sinde bakır arama çalışmaları ve Çakmakkaya Madeni'nin keşfi,

 

1960-1975: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda (TPAO) müşavirlik ve sismik arama verilerinin değerlendirilmesi

Üç ulusal ve altı uluslararası meslek kuruluşunun üyesi olan hocamız Prof. Dr. Kazım ERGİN, TÜBİTAK tarafından 1994 yılı TÜBİTAK HİZMET ÖDÜLÜ ile ödüllendirilmiştir. 
Hocamızın hayatı, özgeçmişi, yayınları, biyografisi ve diğer bilgiler http://www.geop.itu.edu.tr/kisiler/ergin/index.html sayfasında bulunmaktadır.