İdari Personel

Fakülte Sekreteri
Nurcan SARPEN
Telefon: 0 212 285 60 61
Faks: 0 212 285 60 80
Email: sarpen@itu.edu.tr
Bina Bakım Şefi
Mehmet GÜZEL
Telefon: 0 212 285 61 25
Email: mguzel@itu.edu.tr
Uzman
Dr. Mimar Esin İNAL
Telefon: 0 212 285 60 78
Email: inal@itu.edu.tr
Dekan Ofis Asistanı
Selin GÖKDENİZ
Telefon: 0 212 285 60 60
Faks: 0 212 285 60 80
E-Mail:
Öğrenci İşleri ve Danışmanlık
Öznur ALTUN
Ali GÜLTEKİN
Firdevs ÇEVİK
Telefon: 0 212 285 60 72
0 212 285 60 71
E-Mail: altunoz@itu.edu.tr
Yazı İşleri-Ayniyat İşleri
Yeter KAYA
Serap KAYA
Telefon: 0 212 285 68 88
E-Mail: madendek@itu.edu.tr
Özlük İşleri
Çağlar VARIŞ
Kenan YAZICI
Telefon: 0 212 285 60 67
Faks: 0 212 285 60 80
Satın Alma
Nafiz ŞENER
Telefon: 0 212 285 60 74
E-Mail:
sener@itu.edu.tr
Hesap İşleri
İlhan ŞENTÜRK

Telefon: 0 212 285 60 77
Bilgi İşlem Laboratuvarları
Ali Osman MERMER
Telefon: 0 212 285 63 28
Hamdi Bozbağ Kitaplığı
Nihat TAŞ
Telefon: 0 212 285 60 78
Fakülte Güvenlik
Telefon: 0 212 285 61 65