Fakülte Komisyonları

0_12712

STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU
Prof.Dr. Cengiz KUZU (Dekan, Koordinatör)
Prof.Dr. Gülay BULUT
Prof.Dr. Hanifi ÇOPUR
Prof.Dr. Emin ÇİFTÇİ
Prof.Dr. Ö. İnanç TÜREYEN
Prof.Dr. Emin DEMİRBAĞ
Fak. Sek. Nurcan SARPEN
AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE YÜKSELTME KOMİSYONU
Prof.Dr. Emin DEMİRBAĞ
Prof.Dr. Serdar AKYÜZ
Prof.Dr. Cemal BALCI 
Prof.Dr. Ö. İnanç TÜREYEN
Prof.Dr. Alim GÜL
EĞİTİM – ÖĞRETİM KOMİSYONU
Doç.Dr. Hakan TUNÇDEMİR (Dekan Yardımcısı, Koordinatör)
Doç.Dr. Türker HÜDAVERDİ
Doç.Dr. Yılmaz MAHMUTOĞLU
Doç. Dr. Doğa DÜŞÜNÜR DOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi K. Tahsin PEREK
Dr. Öğr. Üyesi ihsan Burak KULGA
İNTİBAK KOMİSYONU
Doç.Dr. Hakan TUNÇDEMİR (Dekan Yardımcısı, Koordinatör)
Prof.Dr. Ş. Can GENÇ
Doç.Dr. Birgül BENLİ
Doç.Dr. Cüneyt Atilla ÖZTÜRK
Doç.Dr. Seda Y. ÇEVİKBİLEN
Dr. Öğr. Üyesi Metin MIHÇAKAN
YANDAL-ÇAP DANIŞMANLIĞI
Doç.Dr. Hakan TUNÇDEMİR (Dekan Yardımcısı, Koordinatör)
Prof.Dr. Neslihan OCAKOĞLU GÖKAŞAN(Dekan Yardımcısı)
Doç.Dr. Türker HÜDAVERDİ       
Dr. Öğr. Üyesi K. Tahsin PEREK           
Dr. Öğr. Üyesi Şenol YAMANLAR                  
Dr. Öğr. Üyesi Demet KIRAN YILDIRIM
ERASMUS-AKTS KOMİSYONU
Doç.Dr. Hakan TUNÇDEMİR (Dekan Yardımcısı, Koordinatör)       
Prof.Dr. Nurgül ÇELİK BALCI
Doç.Dr. C. Atilla ÖZTÜRK     
Doç.Dr. Gürşat ALTUN 
Doç.Dr. Birgül BENLİ
Dr. Öğr. Üyesi Caner İMREN 
STAJ KOMİSYONU
Doç.Dr. Hakan TUNÇDEMİR (Dekan Yardımcısı, Koordinatör)
Prof.Dr. M. Olgaç KANGAL
Doç.Dr. Şenel ÖZDAMAR(Dekan Yardımcısı)
Doç.Dr. Abdullah FİŞNE
Doç.Dr. Gonca ÖRGÜLÜ
Dr. Öğr. Üyesi Yıldıray PALABIYIK
Arş.Gör. Kürşat HASÖZDEMİR
ÖĞRENCİ BURS KOMİSYONU
Doç. Dr. Hakan TUNÇDEMİR (Dekan Yardımcısı, Koordinatör)
Prof.Dr. Alim GÜL 
Prof.Dr. Zekiye KARACIK
Doç.Dr. Ömür ACAROĞLU ERGÜN
Doç.Dr. Doğa DÜŞÜNÜR DOĞAN
Doç.Dr. Murat ÇINAR
LOJMAN KOMİSYONU
Doç.Dr. Şenel ÖZDAMAR(Dekan Yardımcısı, Koordinatör)

FAKÜLTE TANITIM KOMİSYONU
Doç.Dr. Şenel ÖZDAMAR(Dekan Yardımcısı, Koordinatör)
Prof.Dr. Emin ÇİFTÇİ
Prof.Dr. Ekrem YÜCE
Doç.Dr. Murat ÇINAR
Doç.Dr. Ömür A. ERGÜN
Doç.Dr. Fırat BURAT
Dr. Öğr. Üyesi Caner İMREN
MUSTAFA İNAN KÜTÜPHANESİ TEMSİLCİSİ
Prof.Dr. Cemal BALCI
Doç.Dr. Birgül BENLİ
HARİTA GÖREVLİLERİ
Doç.Dr. Şenel ÖZDAMAR(Dekan Yardımcısı)
MÜZELER KOMİSYONU
Prof.Dr. Fahri ESENLİ
Doç. Dr. Abdullah FİŞNE
Doç. Dr. Seda YOLSAL ÇEVİKBİLEN
Dr. Müh. Vildan ESENLİ
Dr. Müh. Bala EKİNCİ ŞANS
Arş. Gör. Nurettin YAKUPOĞLU
Arş. Gör. Müge YAZICI
AFET ve ACİL DURUM KOMİSYONU
Doç.Dr. Şenel ÖZDAMAR (Dekan Yardımcısı, Koordinatör)
Prof.Dr. Nilgün OKAY
Prof.Dr. Hülya KURT
Doç.Dr. Türker HÜDAVERDİ
Dr. Öğr. Üyesi Metin MIHÇAKAN
Dr. Öğr. Üyesi Fırat BURAT
Fak.Sekr. Nurcan SARPEN
Bina Bakım Şefi Mehmet GÜZEL
ÖĞRENCİ KULUPLERİ SORUMLULARI
Doç.Dr. Hakan TUNÇDEMİR (Dekan Yardımcısı, Koordinatör)
Prof.Dr. Hayrünnisa ATEŞOK
Doç. Dr. Murat ÇINAR
Dr. Öğr. Üyesi Caner İMREN
Dr. Öğr. Üyesi Gülsen UÇARKUŞ  
YMGV Prof. Dr. Ekrem YÜCE
SPOR KOMİSYONU
Doç.Dr. Şenel ÖZDAMAR (Dekan Yardımcısı, Koordinatör)
Prof.Dr. Alim GÜL
Doç.Dr. Feridun BOYLU
Prof.Dr. Deniz TUMAÇ
Dr. Öğr. Üyesi Erkan BOZKURTOĞLU 
Dr. Müh. Rahmi EYÜBOĞLU
Arş. Gör. Ceyhun ERMAN
Öznur ALTUN
KANTİN DENETLEME KOMİSYONU
Doç.Dr. Şenel ÖZDAMAR (Dekan Yardımcısı, Koordinatör)
Prof.Dr. Zekiye KARACIK
Prof.Dr. Hülya KURT
Doç.Dr. Ömür ACAROĞLU ERGÜN
Doç.Dr. M. Olgaç KANGAL
Dr. Öğr. Üyesi E. Didem KORKMAZ BAŞEL
Fak.Sek. Nurcan SARPEN
Fakülte Öğrenci Temsilcisi
PROJE AR-GE İÇERİĞİ ÖN İNCELEME KOMİSYONU
Prof.Dr. Selamet G. ERÇELEBİ
Prof.Dr. Murat BUDAKOĞLU
Prof.Dr. Alim GÜL
Prof.Dr. E. Aysun GÜNEY
Doç.Dr. Gürşat ALTUN
BİLİMSEL ve SOSYAL AKTİVİTELER KOMİSYONU
Prof.Dr.Cengiz KUZU (Dekan Yardımcısı, Koordinatör)
Prof.Dr. Hayrunisa Dinçer ATEŞOK
Doç.Dr. Şenel ÖZDAMAR (Dekan Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Metin MIHÇAKAN
KALİTE VE AKREDİTASYON KOMİSYONU
Prof.Dr. Cengiz KUZU(Dekan)
Doç.Dr. Şenel ÖZDAMAR(Dekan Yardımcısı)
Doç.Dr. Türker HÜDAVERDİ
Doç.Dr. Yılmaz MAHMUTOĞLU
Doç.Dr. C. Atilla ÖZTÜRK(Temsilci)
Doç.Dr. Gürsel SUNAL(Temsilci)
Doç.Dr. Fırat BURAT(Temsilci)
Doç.Dr. Murat ÇINAR(Temsilci)
Dr. Öğr. Üyesi Caner İMREN(Temsilci)
Dr. Öğr. Üyesi E. Didem KORKMAZ BAŞEL
Dr. Öğr. Üyesi K. Tahsin PEREK
Arş.Gör. Özge AKYILDIZ(Temsilci)
Nurcan SARPEN
İTÜ BİRİM KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ
Prof.Dr. Cengiz KUZU(Dekan)
Prof.Dr. Nilgün OKAY
Prof.Dr. Deniz TUMAÇ
Doç.Dr. Şenel ÖZDAMAR
Doç.Dr. Turgay İŞSEVEN
Dr. Öğr. Üyesi Erkan BOZKURTOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Fırat BURAT
Arş.Gör. Mustafa KARAŞ
Fak. Sek. Nurcan SARPEN
FAKÜLTE BÜLTENİ WEB SİTESİ KOMİSYONU
Doç.Dr. Şenel ÖZDAMAR (Dekan Yardımcısı, Koordinatör)
Dr. Öğr. Üyesi Tahsin PEREK
Dr. Öğr. Üyesi Caner İMREN
Dr. Öğr. Üyesi Yıldıray PALABIYIK
Dr. Muhittin KARAMAN
Arş.Gör. Anıl SOYLU
Arş.Gör. Mustafa KARAŞ
STRATEJİK RİSK EYLEM PLANI ÇALIŞMA GRUBU
Prof.Dr. Cengiz KUZU(Rektörlük İzleme Kurulu Üyesi)
Doç.Dr. Şenel ÖZDAMAR(Dekan Yardımcısı, Koordinatör)
Doç.Dr. Hakan TUNÇDEMİR(Dekan Yardımcısı)
Prof.Dr. H. Serdar AKYÜZ
Nurcan SARPEN(Fakülte Sekreteri)
Öğr.Gör.Dr. Esin İNAL
Yeter KAYA
ALT BİRİM RİSK KOORDİNATÖRLERİ
Doç.Dr. Abdullah FİŞNE
Doç.Dr. Seda YOLSAL ÇEVİKBİLEN
Dr.Öğr.Üyesi Emine Didem KORKMAZ BAŞEL
Dr.Öğr.Üyesi Tahsin PEREK
Dr.Öğr.Üyesi Kayhan DEVELİ
İÇ KONTROL KOMİSYONU
Prof.Dr. Cengiz KUZU(Başkan)
Doç.Dr. Şenel ÖZDAMAR(Dekan Yardımcısı)
Doç.Dr. Hakan TUNÇDEMİR(Dekan Yardımcısı)
Nurcan SARPEN(Fakülte Sekreteri)
Öğr.Gör.Dr. Esin İNAL
Yeter KAYA
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİSYONU
Doç.Dr. Şenel ÖZDAMAR (Dekan Yardımcısı, Koordinatör)
Doç.Dr. Abdullah FİŞNE
Dr.Öğr.Üyesi Tahsin PEREK
Prof.Dr. Yüksel ÖRGÜN TUTAY
Doç.Dr. Doğa DÜŞÜNÜR DOĞAN
Dr.Öğr.Üyesi Metin MIHÇAKAN
Dr.Öğr.Üyesi Yıldıray PALABIYIK
Öğr.Gör.Dr. Esin İNAL
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU
Doç.Dr. Şenel ÖZDAMAR (Dekan Yardımcısı, İşveren Vekili)
Nurcan SARPEN(İdari - Mali İşler)
Yeter KAYA(İdari - Mali İşler)
Öğr.Gör.Dr. Esin İNAL(Destek Elemanı)
Elek.Müh. Tahsin KAYA(Destek Elemanı)
Mehmet GÜZEL(Çalışan Temsilcisi)
Nafiz ŞENER(Çalışan Temsilcisi)
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ
Doç.Dr. Şenel ÖZDAMAR (Dekan Yardımcısı, İşveren Vekili)
Öğr.Gör.Dr. Esin İNAL(Destek Elemanı)
Mehmet GÜZEL(Çalışan Temsilcisi)
Nafiz ŞENER(Çalışan Temsilcisi)
İTÜ MADEN FAKÜLTESİ BİRİM KALİTE KOMİSYONU
Prof.Dr. Cengiz KUZU(Dekan)
Doç.Dr. Şenel ÖZDAMAR (Dekan Yardımcısı)
Nurcan SARPEN(Fakülte Sekreteri)
Prof.Dr. Nurgül ÇELİK BALCI
Doç.Dr. Türker HÜDAVERDİ
Doç.Dr. Cüneyt Atilla ÖZTÜRK
Doç.Dr. Gürsel SUNAL
Doç.Dr. Fırat BURAT
Doç.Dr. Murat ÇINAR
Dr.Öğr.Üyesi Caner İMREN
Dr.Öğr.Üyesi Emine Didem KORMAZ BAŞEL
Dr.Öğr.Üyesi Kudret Tahsin PEREK
Arş.Gör Özge AKYILDIZ
AR-GE KOMİSYONU
Doç.Dr. Hakan TUNÇDEMİR(Dekan Yardımcısı)
Prof.Dr. Deniz TUMAÇ
Prof.Dr. M. Olgaç KANGAL
Prof.Dr. Nurgül ÇELİK BALCI
Doç.Dr. Turgay İŞSEVEN
Dr. Öğr. Üyesi Şenol YAMANLAR