Maden Fakültesi Yönetimi

DEKAN
DekanHocaWebFoto

Prof. Dr.
Cengiz Kuzu

kuzu@itu.edu.tr 
CV
Tel: +90(212) 285-6060
Faks: +90(212) 285-6080
DEKAN YARDIMCILARI
hakantuncdemir
Doç. Dr.
Hakan Tunçdemir

(Eğitim)
tdemir@itu.edu.tr
(212) 285-6063
senelozdamar
Doç. Dr. Şenel Özdamar
(İdari)
ozdamarse@itu.edu.tr
(212) 285-6309
 
neslihan 
Prof. Dr.
Neslihan Ocakoğlu Gökaşan

(AR-GE)
neslihan@itu.edu.tr
(212) 285-6070
FAKÜLTE SEKRETERİ
sarpen
Nurcan Sarpen
sarpen@itu.edu.tr
(212) 285-6061
BÖLÜM BAŞKANLARI
Maden
Mühendisliği
Jeoloji
Mühendisliği
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Jeofizik
Mühendisliği
Cevher Hazırlama
Mühendisliği
Prof. Dr.
Hanifi Çopur
Prof. Dr.
Emin Çiftçi
Prof. Dr.
Ömer İnanç Türeyen
Prof. Dr.
Emin Demirbağ
Prof. Dr.
Gülay Bulut
hanificopur 
eminciftci

omerinanctureyen

 

emin-demirbağ
IMG_0001
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU FAKÜLTE KURULU

Dekan :  Prof. Dr. Cengiz Kuzu

Dekan Yard.: Doç. Dr. Hakan Tunçdemir
Dekan Yard.: Doç. Dr. Şenel Özdamar
Dekan Yard.: Prof. Dr. Neslihan Ocakoğlu Gökaşan

Prof.Dr. Deniz Tumaç
Prof.Dr. Ekrem Yüce
Prof.Dr. Nurgül Çelik Balcı
Doç.Dr. Gürşat Altun
Doç.Dr. Seda Yolsal Çevikbilen
Dr. Öğr. Üyesi Kayhan Develi

Raportör:
Fakülte Sekreteri Nurcan Sarpen

Araştırma Görevlisi Temsilcisi: 
Nurdan Sireci

Dekan :  Prof. Dr. Cengiz Kuzu

Dekan Yard.: Doç. Dr. Hakan Tunçdemir
Dekan Yard.: Doç. Dr. Şenel Özdamar
Dekan Yard.: Prof. Dr. Neslihan Ocakoğlu Gökaşan

Prof.Dr. Gülay Bulut
Prof.Dr. Hanifi Çopur
Prof.Dr. Emin Çiftçi
Prof.Dr. Emin Demirbağ
Prof.Dr. Ömer İnanç Türeyen
Prof.Dr. Cemal Balcı
Prof.Dr. Fahri Esenli
Prof.Dr. Olgaç Kangal
Doç.Dr. Birgül Benli
Doç.Dr. Seda Yolsal Çevikbilen
Dr. Öğr. Üyesi Emine Didem Korkmaz Başel

SENATO ÜYESİ
 Prof. Dr. Fahri Esenli