Tarihçe

tarihce
İTÜ Maden Fakültesi / Maçka   

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi 1 Mart 1953 yılında öğretime başlamıştır. Almanya'da eğitim görmüş Türk ve Alman öğretim üyelerinin kurucu olarak görev aldığı İTÜ Maden Fakültesi'nde Aachen, Clausthal, Freibergmadencilik okulları benzeri maden arama, işletme, cevher hazırlama ve metalurjialanları yer almıştır.

Türkiye'nin ilk Maden Yüksek Mühendisi İbrahim Ethem Paşa'dır. Ecole des Mines de Paris'den mezun olan, nazır ve sadrazam olarak değişik devlet görevlerinde bulunan ilk meslektaşımız 1872'de ''Orman ve Maadin Mektebi'' 'ni kurmuş, ancak bu okul kısa bir süre sonra kapanmıştır. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde 1924'te Zonguldak'ta ''Yüksek Maden ve Sanayi Mektebi'' açılmış, ancak yine kısa bir süre sonra kapanmıştır.

1935'te Maden Tetkik ve Arama (MTA) Enstitüsü, kuruluşundan hemen sonra yurt dışına öğrenciler göndermiş, bu öğrenciler 1940'lardan sonra yurda dönerek pek çok madencilik kuruluşunun yönetiminde görev almışlar; öğretim kurumlarında hocalık yapmışlardır. MTA tarafından Zonguldak'taki eski ''Yüksek Maden ve Sanayi Mektebi'' meslek okulu olarak çalıştırılmış, 1951 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilerek ''Zonguldak Maden Teknik Okulu'' haline getirilmiştir. Bu okul 1962'de öğrencileri ile birlikte İTÜ Maçka Teknik Okulu'na bağlanmıştır.Akademik anlamda ilk Maden Mühendisliği eğitimi, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ''Maden Fakültesi'' 'nin kuruluşu ile başlamıştır.

Mart 1953'te öğrenime başlayan Maden Fakültesi'nin o yıl sonundaki öğretim kadrosu asağıdaki 11 öğretim üyesinden oluşmuşmaktaydı: Prof. Malik Sayar, Ord. Prof. Hulki Eren, Ord. Prof. Salih Murat Uzdilek, Prof. İhsan Ketin, Prof. İlhami Cıvaoğlu, Prof. Nusret Kürkçüoğlu, Doç. Dr. Kemal Erguvanlı, Doç. Remziye Hisar, Doç. Celal Erkman, Doç. Mehmet Öğder, Doç. Saime Ergener.

Maden Fakültesi'nin kurulduğu 1953'ten 1960’a kadar bölümlere ayrılmadan Maden Mühendisliği eğitimi yapılarak mezunlara ''Yüksek Maden Mühendisi'' ünvanı verilmiştir. 1961’den sonra, Metalurji, Petrol ve Jeoloji Mühendisliği Bölümlerine öğrenci kabulüne başlanmış, 1963’te Cevher Hazırlama ve Metalurji laboratuarları kurulmuştur. 1972 yılına kadar tüm bölümler beş yıllık eğitimle Yüksek Mühendis yetiştirmişlerdir. 1974 yılında Jeofizik Mühendisliği Bölümü ve 2008 yılında Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü kurulmuştur.

Bugün Maden Fakültesi, Maden, Jeoloji, Petrol ve Doğalgaz, Jeofizik ve Cevher Hazırlama Mühendisliği olmak üzere 5 bölüme sahip ülkemizde ilk olma özelliğini sürdüren tek Fakülte’dir. Kuruluşundan bugüne Maden Fakültesi’nden mezun Maden Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Petrol ve Doğalgaz Mühendisleri ile Jeofizik Mühendisleri Türkiye’nin her yerinde maden, doğalgaz, petrol ve jeotermal aramalarında ve işletme sahalarında, tünel, köprü, baraj, santral şantiyelerinde mühendis ya da danışman olarak görev yapmaktadırlar. Akademide kalmak isteyen mezunlarımız ise ülkemizin ve dünyanınçeşitli üniversitelerinde çalışmaktadırlar.


0_07329

 

 MADEN FAKÜLTESİ DEKANLARI
 02.04.1953-28.03.1955                                     Ord.Prof. Malik SAYAR
 29.03.1955-06.08.1956  Ord.Prof. İlhami CİVAOĞLU
 07.08.1956-08.08.1958  Ord.Prof. Salih Murat UZDİLEK
 09.08.1958-08.08.1960  Prof.Dr. Nusret KÜRKÇÜOĞLU
 09.08.1960-03.11.1962  Prof.Dr. Ekrem GÖKSU
 04.11.1962-03.11.1964  Prof.Dr. Galib SAĞIROĞLU
 04.11.1964-26.01.1966  Prof.Dr. Kazım ERGİN
 27.01.1966-03.11.1966  Prof.Dr. Nusret KÜRKÇÜOĞLU
 04.11.1966-26.04.1967  Prof.Dr. İhsan KETİN
 27.04.1967-03.11.1968  Prof.Dr. Kemal ERGUVANLI
 04.11.1968-03.11.1970  Prof.Dr. Veli AYTEKİN
 04.11.1970-31.05.1971  Prof.Dr. Ali SÜMER
 01.06.1971-06.06.1973  Prof.Dr. İhsan KETİN
 07.06.1973-03.11.1974  Prof.Dr. Ekrem GÖKSU
 04.11.1974-05.06.1975   Prof.Dr. Nezihi CANITEZ
 06.06.1975-27.07.1977  Prof.Dr. Veli AYTEKİN
 28.07.1977-02.11.1980   Prof.Dr. Senai SALTOĞLU
 03.11.1980-31.07.1982  Prof.Dr. Aytin GÖKTEKİN
 01.09.1982-10.10.1991  Prof.Dr. Erdoğan YÜZER
 11.10.1991-11.10.1997  Prof.Dr. Şinasi ESKİKAYA
 15.12.1997-15.08.2000  Prof.Dr. Naci GÖRÜR
 02.11.2000-15.02.2002  Prof.Dr. Yücel YILMAZ
 08.03.2002-20.08.2008  Prof.Dr. Mahir VARDAR
 06.11.2008-23.08.2012    Prof.Dr. H. İlyas ÇAĞLAR
 15.11.2012-20.07.2016     Prof.Dr. Fatma ARSLAN
 29.07.2016-    Prof.Dr. Cengiz KUZU