Laboratuvarlar

Maden Fakültesi bünyesinde olan laboratuvarlarımızın bölüm bazında listesi:

 Maden Mühendisliği:

 • Kazı Teknolojileri ve Maden Makineleri Laboratuvarı
 • Mikrotünel açma ve sondaj  Laboratuvarı
 • Zemin şartlandırma Laboratuvarı
 • Numune kesme ve hazırlama atölyesi
 • Kaya Mekaniği ve Doğaltaş Laboratuvarı
 • Kırmataş ve Biriketleme Laboratuvarı
 • Maden Havalandırması ve İş Güvenliği Laboratuvarı
 • Bilgisayar Destekli Maden Planlama Laboratuvarı

 Jeoloji Mühendisliği

 • Optik Mineraloji Laboratuvarı
 • Kaya Mekaniği Laboratuvarı
 • Termal Analiz Laboratuvarı
 • Gemoloji Laboratuvarı
 • Spektral Analiz Laboratuvarı
 • Maden Yatakları Laboratuvar
 • Paleontoloji Laboratuvarı
 • X-Işınları Laboratuvarı

 Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği

 • Sondaj Akışkanları Laboratuvarı
 • Kayaç ve Akışkan Özellikleri Laboratuvarı
 • Üretim Arttırma Yöntemleri Laboratuvarı
 • Su ve Yakıt Analizleri Laboratuvar
 • Bilgisayar Simülasyon Laboratuvarı

 Jeofizik Mühendisliği

 • Uygulamalı Jeofizik Laboratuvarı
 • Sismoloji Laboratuvarı
 • Veri İşlem Laboratuvarı
 • Paleomanyetizma Laboratuvarı (KANTEK)

 Cevher Hazırlama Mühendisliği

 • Pilot Tesis
 • Yüzey Kimyası Laboratuvarı
 • Flotasyon Laboratuvar
 • Manyetik Ayırma Laboratuvarı
 • Kimyasal Zenginleştirme Laboratuvarı
 • Kömür Teknolojisi Laboratuvarı
 • Taş Kesme ve Numune Hazırlama Laboratuvarı
 • Mikroskobik Araştırma Laboratuvarı
 • Kimyasal Analiz Laboratuvarı
 • Reoloji Laboratuvarı
 • Kil Laboratuvarı