Erdil Ayvazoğlu

Prof. Dr. Erdil Ayvazoğlu

1935 yılında Edirne’de doğmuş. İlk, orta ve lise öğrenimini yine aynı şehirde tamamlamıştır. 1954 yılında girdiği İTÜ Maden Fakültesi’nden 1959 Haziran döneminde Maden Yüksek Mühendisi olarak mezun olmuştur.1963 yılında İTÜ Maden Fakültesi’ne asistan olarak girmiş ve 1969 yılında başladığı doktora çalışmasını 1973 yılında tamamlamıştır. Daha sonra İngiltere’de National Coal Board’ın laboratuvarlarında ve kömür işletmelerinde mesleki araştırmalar yapmış ve incelemelerde bulunmuştur.

7 Kasım 1979’da Doçentlik unvanını almış, 6 Haziran 1989 tarihinde ise Maden İşletmesi Anabilim Dalı’nda Profesörlüğe yükseltilmiştir. Lisans eğitiminde Madenlerde Havalandırma ve Emniyet, Yüksek Lisans öğretiminde Havalandırma Şebeke Hesapları, Maden Tesis Tasarımı derslerini vermiştir.

İTÜ Maden Fakültesi’ndeki hizmetleri sırasında pek çok kısa ve uzun süreli idari görev üstlenmiş ve ayrıca 1985-91 yılları arasında iki dönem Dekan Yardımcılığı, uzun süre Maden Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı ve Maden İşletme Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yapmıştır. Aralıksız olarak görev yaptığı İTÜ’den Eylül 2002’de emekli olmuştur. Evli ve iki çocuk sahibidir.