Ekrem Göksu
Ekrem Göksu

Ekrem GÖKSU

Türkiye'de ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde ilk Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliğinin kurucusu olarak tanıdığımız hocamız 1917 Konya doğumludur. 1943-1946 yılları arasında İsviçre’de yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladıktan sonra yurda döndü.  Maden Tetkik Araştırma (MTA) Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinde görevli olarak çalıştı. Maden Yatakları, Petrol ve Yeraltı Jeolojisi konusunda araştırmalarda bulundu. Yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış 100’den fazla yayını bulunmaktadır.