YER 2011 Öğrenci Projeleri Sergisi

 

0_09607
Destekler
 
0_09608
İTÜ REKTÖRLÜĞÜ

0_09609
SİLKAR Madencilik

İLGİLİ KURUMLAR

Türkiye Kömür İşletmeleri
BOTAŞ
Eskişehir Osman Gazi
Petroller
Elektrik İşleri
Mersin Üni
Elektrik Üretim
Devlet Su İşleri
Türkiye
Kömür
İşletmeleri
BOTAŞ
INT.
Eskişehir
Osman Gazi
Üniversitesi
Türkiye
Petrolleri
AO
Elektrik
İşleri
Etüt İdaresi
Mersin
Üniversitesi
Elektrik
Üretim
Devlet
Su
İşleri

Toplantının Amacı
   
İnsanlığın var oluşundan bu yana, yaşam gereksinimlerinin karşılanması için enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkelerin hızla kalkınması sürecinde Dünya toplam enerji ihtiyacı her geçen gün artmakta ve nihayetinde enerji, çağımızın en önemli stratejik değeri haline gelmektedir. Bu bakımdan  enerji kaynakları üzerine yapılacak her türlü çalışmanın, enerji konusunda ülkemizin bilgi birikiminin artması için yarar sağlayacağı bir gerçektir. Yeriçini araştırma ve öğrenme, onun doğal kaynaklarını arayarak üretip işletme, madenlerin belli işlemler sonucu endüstrinin istediği hammaddeye dönüştürme çalışmalarını kendisine konu alan Maden, Jeoloji, Petrol ve Doğal gaz, Jeofizik ile Cevher Hazırlama Mühendislik Programlarının yürütüldüğü Maden Fakültesi’nde “Enerji sektöründe Yer Bilimleri Mühendislik araştırmaları” başlıklı  sempozyum gerçekleştirilecektir.