Nezihi Canıtez
Nezihi Canıtez

1958 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeofizik Enstitüsünden mezun olan hocamız, aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Kürsüsünde asistan olarak Prof. Dr. Kazım ERGİN yönetiminde doktora çalışmasına başladı. 1962 yılında "Gravite Anomalileri ve Sismolojiye göre Kuzey Anadolu'da arz kabuğunun yapısı" adlı çalışmasıyla Bilim Doktoru derecesini aldı. 1968 yılında Doçent, 1974 yılında Profesör ünvanını aldı. 

Yelpazesi geniş bir yerbilimci olan Prof. Dr. Nezihi CANITEZ, bilimsel yaşamı boyunca jeofiziğin hemen hemen her konusuna ilgi duymuş; gravite çalışmaları ile başlayan araştırmaları sismoloji, neotektonik, ısı akısı ve veri işlem konularında devam etmiştir.