Aykut Barka
Aykut Barka

16 Aralık 1951'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden 1974'de mezun olan Aykut Barka, aynı bölümde yüksek lisans yaptı.1974-1976 yılları arasında Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nde (MTA) jeoloji yüksek mühendisi olarak çalışan Aykut Barka, doktorasını ise İngiltere'de Bristol Üniversitesi'nden 1981'de aldı. 1981-1985'te MTA'da teknik uzman olarak görev yapmasının yanısıra, 1985'te Bristol Üniversitesi'nde, 1986-1990 yılları arasında da Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ile California Teknoloji Üniversitesi'nde (CALTECH) araştırmacı olarak bulundu. Aykut Barka, 1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nde, 1992'de İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1996 yılında profesörlüğe yükselen, 1997 yılında da İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü'nde öğretim üyesi olarak görevine başlayan hocamızı,2002 yılında kaybettik.