İhsan Ketin

İhsan Ketin

İhsan Ketin

Ülkemizin büyük yerbilimcilerinden olan hocamız uluslararası bir araştırmacı, bir öğretmendi. 1914'te Kayseri'de doğan İhsan Ketin, Atatürk'ün gelişim için başlattığı yurtdışı bursunu kazanıp 1932 yılında Almanya'ya gitti; Berlin'de siyasal karmaşa ve hocalarının arasındaki anlaşmazlıklar yüzünden Bonn Üniversitesi'ne geçti; Ünlü jeolog Hans Cloos'un yanında çalışmalarına devam eden Ketin, 1938 yılında doktora tezini tamamladı ve Türkiye'ye döndü. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Enstitüsü'nde yardımcı doçent doktor olarak göreve başlayan Ketin, o sırada 24 yaşında ve ülkenin doktora yapmış ilk jeoloğuydu. Ülkeye dönüşünden bir yıl sonra yaşanan Erzincan depremi nedeniyle depremlerle ilgili çalışmalara başladı. Bu çalışmalarını, 1948 yılında "Anadolu Bloku" adıyla yayınladı ve "Kuzey Anadolu Fay Hattı"'nın varlığını kanıtladığı bu makale, özellikle eğitim gördüğü Almanya'da çok büyük ilgi gördü ve bu sayede Ketin'e, jeoloji konusunda üst düzey bir ödül sayılan ‘‘Gustav Steinmann Madalyası’’ verildi. 1950-51 yılları arasında ABD'ye giden Ketin, dönüşünden kısa bir süre sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nnde öğretim üyesi olarak göreve başladı.

İhsan Ketin (1914-1995) makalesi

Ödülleri:

  • Onur Üyeliği 1993 Türkiye Bilimler Akademisi,
  • Hamit Nafiz Pamir Hizmet Ödülü 1981 Türkiye Jeoloji Kurumu,
  • Bilim Ödülü 1981 TÜBİTAK,
  • Onur Üyeliği 1984 Londra Jeoloji Topluluğu, İngiltere,
  • Gustav-Steinmann Madalyası 1988 Almanya,
  • Fahri Doktora 1988 Bonn Üniversitesi, Almanya,
  • Onur Üyeliği 1988 Amerikan Jeoloji Topluluğu, ABD,
  • Onur Üyeliği 1990 Bulgaristan.

İTÜ Maden Fakültesi İhsan Ketin Doğa Tarihi Müzesi