Senai Saltoğlu

Prof. Dr. Senai Saltoğlu

Senai Saltoğlu,1934 yılında Malatya’da doğmuştur. 1958 yılında İTÜ Maden Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü’nde eğitimini tamamlamıştır. 1965 yılında Almanya’da Bergbauforschung Enstitüsü’nde ”Doktor” unvanını almıştır. İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nde 1959 -1965 yılları arasında asistan olarak görev yapmıştır. 1965 – 1971 yılları arasında yardımcı doçent, 1971 – 1977 yılları arasında doçent ve 1977 – 2001 yılları arasında ise profesör olarak İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nde çalışmıştır. Fakültesinde Yeraltı Maden İşletmeciliği ve Açık İşletmeler derslerini vermiştir. 3 doktora öğrencisi ve bitirme çalışmalarında danışmanlık görevini üstlenmiştir. Çok sayıda endüstriyel ve bilimsel araştırma projesinde yer almıştır. 1984 – 1992 yılları arasında İTÜ Rektör Yardımcılığı, 1977-1980 yılları arasında ise İTÜ Maden Fakültesi Dekanlığı, 1986 –1997 seneleri arasında ise İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü bölüm başkanlığı görevlerini sürdürmüştür. 1982 – 1986 yılları arasında da İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nün Yeraltı Maden İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2001 senesinin başında ise emekli olmuştur.