Dekan'ımızdan

ckuzu
Prof. Dr. Cengiz KUZU

Fakültemiz ülkemiz ekonomisine madencilik ve yerbilimleri alanında katkı veren kaliteli mühendisleri yarım yüzyılı aşan bir zamandan günümüze değin yetiştirmeyi sürdürmektedir. Maden Fakültesi aslında ülkemizde madencilik ve yerbilimleri alanında eğitim-öğretim veren Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği ve Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümlerini bünyesinde bulunduran ilk ve tek Fakülte özelliğini taşır. Verdikleri nitelikli eğitim-öğretimin yanısıra kendi alanlarında gerçekleştirdikleri ulusal-uluslararası proje ve özgün bilimsel yayınlar bölümlerimizin kalitesinin göstergesi olarak öne çıkar.

Öğrencilerimiz, çalışmaları ile evrensel bilim dünyasınca tanınan öğretim üyelerimizin görev yaptığı bu Bölümlerimizden eğitim almakla kendinizi ayrıcaklı görmelisiniz.

Maden Fakültesi'nin tüm bölümlerinde yerküreyi öğrenip, doğayı koruyarak ondan nasıl yararlanılacağını ve onunla birlikte yaşamayı öğrenmektesiniz. Bu eğitim, size teknik bilgi ve mesleki becerileri kazandırırken aynı zamanda farklı alanlardaki mühendislerle sevgi ortamında uyumlu ve ortaklaşa çalışmayı da öğretir. Takım çalışmasına uyarlı olmak, yorumlayıcı ve kestirimcilik gibi bazı kişisel kazanımlarınız öğrenim hayatınızın özgün çıktıları olacaktır. Ülkemize kazandırdığımız, nitelikli bilgi-beceri ve yaratıcılığı kazanmış, sevgi ve saygıyla beslenen yaşam felsefesini benimsemiş uygar ve çağdaş Mühendislerin arasına sizlerde katılacaksınız. Unutmayınız ki, mezunu olmaktan gurur duyacağınız Maden Fakültesi sizin yaşamınız boyunca yuvanızdır.

Kuruluşunun 67. yılında Maden Fakültesi, öğrenci, öğretim üyesi, çalışanlarımız, eski mezunlarımız ve  emekli hocalarımızla birlikte bilgi, sevgi, saygı, huzur ve arkadaşlığın yoğunlaştığı seçkin bir Fakülte kimliğini korumaktadır. Fakültemizi severek korumanızı ve  bu güzel ortamın verimli şekilde sürdürülmesine özen göstermeniz dileğiyle sizlere içten iyi dileklerimi ve sevgilerimi sunuyorum.